Prečo IPv6?

IPv6 je ve velkém rozsahu konzervativním rozšířením IPv4. Většina přenosových a aplikačních vrstev protokolů vyžaduje malé nebo žádné změny pro funkčnost s IPv6. Výjimkami jsou protokoly aplikací zahrnující adresy síťové vrstvy (jako např. FTP či NTP v3). Nicméně aplikace vyžadují obvykle malé změny a novou kompilaci, aby pracovaly s IPv6.

Väčší adresný priestor

V súčasnosti hlavným dôvodom pre prevzatie IPv6 je väčší adresný priestor : adresy v IPv6 sú 128 bitov dlhé , oproti 32 bitom u IPv4 . Vďaka väčšiemu adresnímu priestoru odpadá potenciálny vyčerpania adresného priestoru IPv4 , bez potreby preklade sieťových adries a iných postupov porušujúcich prirodzenosť internetových prenosov ako komunikácie medzi dvoma koncovými bodmi . Preklad sieťových adries môže byť vo výnimočných prípadoch stále potrebné , avšak návrhári Internete vedia , že bude v IPv6 ťažko realizovateľný , preto sa snažia preklade sieťových adries vyhnúť , kedykoľvek je to možné . Tiež sa zjednodušuje správa stredných až veľkých sietí , vďaka nepotrebnosti zložitých schém podsietí . Tvorba podsietí sa v ideálnom prípade zmení v logickej rozdelenie IP siete pre optimálny prístup a smerovanie . Nevýhoda výmenou za rozšírený adresný priestor je isté zvýšenie režijných prenosov oproti IPv4 , čo môže nepriaznivo ovplyvniť oblasti s obmedzenou šírkou prenosového pásma ( možno využiť kompresia hlavičky paketov na zmiernenie tohto problému ) . Tiež zapamätanie adresy IPv6 môže byť pre človeka veľmi ťažké až nemožné , kvôli jej dĺžke . Je preto nutné využívať DNS .

Bezstavovom autokonfigurace adries (SLAAC)

Hosť v IPv6 môže byť konfigurovaný automaticky, ak je pripojený na smerovanú IPv6 sieť, za použitia správ smerom k ICMP v6 servera. Pri prvom pripojení k sieti host vyšle ‘router solicitation’ multicast žiadosť o konfiguračné parametre na miestnu linku. Zodpovedajúcim spôsobom nastavený ICMPv6 smerovač odpovie na túto žiadosť paketom ‘router advertisement’, ktorý obsahuje konfiguračné parametre sieťovej vrstvy. [7] Ak nie je IPv6 autokonfigurace použiteľná, hosť môže využiť stavovej konfigurácie (DHCPv6) alebo byť nastavený ručne či iným spôsobom

Multicast

Multicast je súčasťou základnej špecifikácia IPv6 na rozdiel od IPv4, kde bol zavedený neskôr. IPv6 nepoužíva broadcast na miestnu linku, rovnaký výsledok je možné dosiahnuť pomocou multicastu skupine all-hosts (FF02 :: 1). Väčšina prostredia však v súčasnej dobe nemá infraštruktúru siete pripravenú smerovať multicast. Multicast v jednotlivej podsieti bude fungovať, ale globálne nemusí.